Archief voor de categorie ‘Media’

Druk op BrabantWonen neemt toe.

Woningbouw corporatie BrabantWonen moet zich aan de afspraken van de motie omtrent tijdelijke verhuur i.p.v Antikraak in Orthen-Links gaan houden.

NOS Headlines – Huisbaas over de vloer

Het volledige artikel op nos.nl

Ook na kraakverbod zijn antikrakers nog rechteloos

volkskrant 30.09.2010 ABEL HEIJKAMP – RONALD PAPING – HUGO PRIEMUS

Morgen wordt de Wet Kraken en Leegstand van kracht. Naast het strafbaar stellen van kraken beoogt deze wet ook leegstand aan te pakken. Het voorgestelde instrumentarium is hiervoor helaas te vrijblijvend. Gemeenten mogen zelf bepalen of er een leegstandsbeleid wordt gevoerd en of er een leegstandsregister wordt bijgehouden. De gemeenten hebben hiervoor te weinig capaciteit en te weinig financiële middelen. Een verdere uitbesteding van deze taak aan antikraakbureaus is dus te verwachten.

Sinds circa 1980 zijn antikraakbureaus in Nederland actief. Zij functioneren in een wettelijk vacuüm. Bewoners tekenen geen (tijdelijk) huurcontract maar een bruikleenovereenkomst, waardoor ze geen aanspraak kunnen maken op huurbescherming. Om risico’s voor pandeigenaren uit te sluiten, zijn in deze overeenkomsten tal van verregaande beperkingen, verboden en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van het pand opgenomen.
Lees meer

Anti-kraker heeft ook rechten.

Bijgevoegd een artikel uit De Volkskrant over de onlangs opgerichte Bond Precaire Woonvormen.

Er stond een foutje in het artikel er werd gesteld dat Abel Heijkamp advocaat is dit klopt niet.
Abel Heijkamp is Woordvoerder van de Bond Precaire Woonvormen en maker van de documentaire Leegstand Zonder Zorgen.

Anti-kraker heeft ook rechten VOLKSKRANT 22-09-2010

Een avontuur maar met wildwestregels.

Een eerder verschenen artikel uit de NRC van 6 november 2009. Een avontuur maar met wildwestregels.


Anti-kraakconstructie aan de kaak gesteld.

Bijgevoegd een aantal artikelen uit het Brabantsdagblad en de Volkskrant. Dit oa. naar aanleiding van de vragen van Pvda Raadslid Jeroen Weyers uit Den Bosch mbt. de samenwerking tussen woningbouwcorporaties en antikraakbureau Ad Hoc.

antikraakbureaukrijgtopzijnfalie

Picture 1 of 5

Antikraakwacht heeft weinig aan keurmerk.

AMSTERDAM - Het keurmerk voor antikraakbedrijven gaat weinig veranderen. De voorwaarden voor het keurmerk zijn vaag.

Het kost Abel Heijkamp weinig moeite misstanden op te sommen in de antikraakbranche. Wie antikraak woont, moet altijd controleurs van de antikraakbedrijven in zijn woning toelaten. De bewoner kan vrijwel op staande voet de woning worden uitgezet. Voor de belabberde kwaliteit moet een veel te hoge ‘bruikleenvergoeding’ worden betaald. Bewoners mogen niet altijd logees ontvangen. Ze mogen geen bezwaar aantekenen tegen bouw- of bestemmingsplannen; moeten een boete betalen als blijkt dat ze de afwas niet snel genoeg hebben gedaan en krijgen soms een spreekverbod met de pers.

Lees verder op volkskrant.nl

Anti-kraak ligt hevig onder vuur.

De Nederlandse Woonbond wil een proces financieren om mogelijk misbruik van tijdelijke bewoners van leegstaand vastgoed te laten toetsen door een rechter.

Anti-kraak ligt hevig onder vuur. SPITS 08-09-2009

“Voor antikraak is wettelijke regeling nodig”

‘Voor ‘antikraak’ is wettelijke regeling nodig’

Ooit, in de jaren tachtig van de vorige eeuw, waren er tienduizenden krakers in Nederland. Eigenaars begonnen, eerst nog mondjesmaat, hun toevlucht te nemen tot ‘antikraak’. Tijdelijke bewoning (niet te verwarren met tijdelijke verhuur) met een gebruikerscontract, waarin doorgaans een korte opzegtermijn was opgenomen. Leegstand en mogelijke kraak werden voorkomen en voor antikraak waren altijd gegadigden te vinden. Stichtingen en later commerciële bureaus sprongen in de groeiende markt en nu, zo’n 25 jaar later, zijn de cijfers omgekeerd. Kraken lijkt flink te zijn afgenomen, terwijl naar schatting 50.000 woningzoekenden hun toevlucht hebben genomen tot de mogelijkheden die tijdelijk beheer biedt.
Niet alleen particuliere eigenaars maken dankbaar gebruik van deze constructie, maar ook overheden en woningcorporaties. Dit is voor hen een ideale constructie om leegstand en daarmee vaak verloedering in bijvoorbeeld sloopbuurten te voorkomen, zonder een verplichting tot herhuisvesting of opzegtermijnen (dat kan binnen twee weken). Lees meer

Hugo Priemus – Een kraakverbod? Regel eerst eens goed het anti-kraken

Deze week praat de Tweede Kamer over een kraakverbod. Maar leegstandbestrijding blijft slecht geregeld. Anti-krakers hebben nauwelijks rechten en bescherming.

Door Hugo Priemus

De documentaire Leegstand zonder zorgen van Abel Heijkamp geeft een kijkje in de wereld van het anti-kraken en de antikraakbureaus. Het anti-kraken is niet gebaseerd op de reguliere huurbescherming, en zelfs niet op tijdelijke huurcontracten volgens de Leegstandwet. De juridische basis voor het anti-kraken is een gebruiksovereenkomst tussen antikraakbureau en anti-kraker, die de bewoner rechteloos maakt. Gegadigden voor bewoning worden tevoren gescreend op hun correcte woongedrag.

Lees het hele artikel op nrc.nl

Naar boven

INFORMATIE

Heeft u een vraag omtrent antikraak, leegstandsbeleid of het onderzoek naar antikraak? Of wilt u een vertoning van Leegstand zonder zorgen organiseren? Stuur ons dan een email via deze link!.
Abel Heijkamp is te bereiken op 06 476 865 43
 

Bad Behavior has blocked 2148 access attempts in the last 7 days.