Bewoners Interim Vastgoedbeheer.
“Vorige week zijn we ons pand uitgezet door onze beheerder. Aanleiding hiervoor was de zogenoemde “orde, netheid en hygiëne”. Dit was naar onze mening dik in orde, alleen Interim vond dus van niet. Naar hun idee moet het pand ten alle tijden zo ongeveer ziekenhuis-steriel zijn. Dit is natuurlijk onmogelijk en daarom vinden wij het compleet onterecht dat we eruit zijn gezet”.

Bewoner Interim Vastgoedbeheer.
“Ik had een feestje gegeven zonder dat ik iets had laten weten. Dit was natuurlijk mijn eigen fout want in het contract stond dat wanneer ik meer dan tien mensen zou uitnodigen ik het door moest geven aan Interim. Dit had ik niet gedaan. Tijdens het feestje waren er een paar pubers die het nodig vonden in het gebouw waar ik woonde te gaan kijken en zochten naar dingen om te slopen.

Ze hebben in de binnentuin met stenen lopen gooien en er zaten kleine deuken op een aluminium plaat die als wand diende en er waren beschadigingen aan het glas. Er was een schade van vierduizend Euro. De volgende dag belde ik Interim om het verhaal
te vertellen. Ik had er echt oprecht spijt van. Nooit had ik gezeik gehad met Interim, maar nu moest ik binnen vijf dagen mijn huis uit. Wat dit voor mij betekende, daar hielden ze geen rekening mee. Er was geen discussie mogelijk. Ik zat dus zwaar in de stress door mijn eigen fout en de onmenselijkheid van de Interim. Ik moest en zou voor de schade opdraaien.

Uiteindelijk heb die jongens kunnen vinden en heb ik geëist dat ze de schade betaalden. Ik, de pubers, en een paar vrienden van mij die ook bij het feest aanwezig waren, moesten het verhaal voorleggen bij de politie. En daar is uit gekomen dat uiteindelijk die jongens voor de schade moesten opdraaien. Maar een beetje menselijkheid van Interim was ver te zoeken”.

Bewoner Interim Vastgoedbeheer

“De eerste een laatste ervaring die ik als anti-kraak bewoner heb gehad was allerminst positief. Het betrof een pand dat in beheer was bij Interim vastgoedbeheer. Het pand was gesitueerd in een “probleemwijk” en had geen ramen. Althans, de ramen die er waren, waren allen kapot en amateuristisch dichtgetimmerd. Uiteraard wisten we dit voordat we in het pand gingen wonen, dus dit was niet zozeer een fout van Interim.

Het welkom in de buurt was niet uitzonderlijk gezellig. De eerste avond hadden zo’n 30 buurtbewoners zich verzameld om “de krakers” eens even uit het pand te slaan. De antikraak stichting had dus niets aan de buurt laten weten en ook geen overleg gehad met de maatschappelijk werkers uit de omgeving. Gelukkig kon door het inschakelen van de politie de situatie worden verhelderd en konden wij rustig onze spullen gaan uitpakken.

Hierna werden we al snel geconfronteerd met het gebrek aan privacy dat je als antikraak bewoner blijkbaar hebt. We werden regelmatig gecontroleerd door “opzichters” welke plots in je kamer konden staan. Omdat we vaak lastig gevallen werden door buurtbewoners was het soms even schrikken iemand binnen rond te zien lopen. Het was al snel duidelijk wat er gaande was wanneer ze weer als een moeder aan het zeuren waren over de vaat die niet gedaan was, en dat het niet de bedoeling was spullen in de gang op de grond te hebben slingeren…

De volgende lastige situatie ontstond toen we er achter kwamen dat we niet zomaar met vakantie konden gaan. Dit was sowieso al snel niet meer aan de orde toen er tot 3 keer toe was ingebroken en al onze spullen waren vernield en gestolen. Interim stelde namelijk voor dat wij binnen een paar dagen het pand zouden verlaten (en leeg achterlaten), dan zouden we onze borg zonder problemen terug krijgen. Een alternatieve woonruimte of andere oplossing kregen we niet aangeboden, maar daar blijven was volgens hen geen optie. Al met al dus weinig positiefs over de gang van zaken en de manier waarop wij zijn behandeld”.