De Bond Precaire Woonvormen is bezig met een onderzoek naar de handelswijze van de verschillende antikraakbureaus. Een aantal belangrijke woonrechten van bewoners worden niet geaccepteerd.

Door ervaringen te verzamelen van de bewoners en deze op papier te zetten en inzichtelijk te maken, proberen we hiermee verbeteringen in de rechts- en woonpositie van tijdelijke bewoners te bewerkstelligen.

We zouden graag meer informatie willen over:

-Handelswijze van het antikraakbureau (goede en slechte ervaringen)

-Jouw visie op de gestelde contract voorwaarden. ( mbt. bijv. huisvrede, vergoedingen, opzegtermijnen of andere eisen)

-De reden waarom je antikraak bent gaan wonen.

-Dingen die je graag verbeterd zou willen zien.
Deze ervaringen zullen door ons worden gebruikt om onze onderzoeken te onderbouwen met praktijkvoorbeelden. Je ervaringen kunnen anoniem
weergegeven worden.

Mailen kan naar contact@bondprecairewoonvormen.nl

Alvast bedankt voor je medewerking!

Heb je nog vragen of onduidelijkheden?
Contact: Abel Heijkamp – 0647686543 info@leegstandzonderzorgen.nl