Bijgevoegd een artikel uit De Volkskrant over de onlangs opgerichte Bond Precaire Woonvormen.

Er stond een foutje in het artikel er werd gesteld dat Abel Heijkamp advocaat is dit klopt niet.
Abel Heijkamp is Woordvoerder van de Bond Precaire Woonvormen en maker van de documentaire Leegstand Zonder Zorgen.

Anti-kraker heeft ook rechten VOLKSKRANT 22-09-2010