Naast de kritiek die verschillende fracties hebben geuit op de wet ”Kraken en Leegstand”. Hebben ook de Eerste Kamer fracties van de Christenunie en de SGP vragen gesteld aan de indienders m.b.t antikraak, zo stelt men:

“De veronderstelling van deze leden is dat ook na invoering van het onderhavige wetsvoorstel de antikraakinstellingen een rol blijven vervullen,ondermeer gelet op de verwachting dat de leegstandproblematiek de komende jaren zal toenemen. De documentaire “Leegstand Zonder Zorgen” en een artikel van prof. Hugo Priemus in de NRC tonen aan dat er een aantal zaken niet deugt. De bovengenoemde fracties verzoeken de initiatiefnemers om een reactie op de hierin genoemde bezwaren”.

De vraag is of deze fracties genoegen nemen met de voorgestelde motie (van Heugten /Anker ) om tot een certificeringstraject te komen. In deze motie worden geen eisen gesteld aan de antikraakbedrijven en de door hen opgestelde contracten.