Hieronder vind u 1 amendement op het gebied van antikraak van Paulus Jansen (SP) tijdens het debat over de wet “Kraken en Leegstand”.

“Een volgend amendement op nr.15 heeft betrekking op anti-kraak. De indieners spreken in de nota naar aanleiding van het verslag over enkele tienduizenden personen die een gebruikscontract hebben als anti-kraakwacht of vastgoedbeheerder [31560-8, p.12]. Het gaat dus vrijwel zeker om meer, véél meer mensen dan het aantal krakers. Die mensen zijn de facto vrijwel rechteloos. Er zit een enorm gat tussen de wettelijke bescherming van een huurder en van deze groep. De SP-fractie stelt voor om dat gat wat kleiner te maken door de minister van WWI de mogelijkheid te geven om eisen te stellen aan de inhoud van het gebruikscontract. Overigens zou je nog verder kunnen gaan door bij hergebruik de procedure van artikel 15 van de Leegstandswet voor te schrijven. Op dit moment wordt die route alleen door woningcorporaties gebruikt.
Zien de indieners en de minister van wonen mogelijkheden om de werking van dit artikel te verruimen? “

Zie hier alle zes amendementen.