Voorzitter,

De PvdA is dus een warm pleitbezorger voor leegstandsbeheer. Maar in aanloop naar het debat heb ik de film ‘leegstand zonder zorgen’ mogen bekijken. Het geeft een kijkje in de wereld van de antikraakbureaus. Zelfs bij de gecertificeerde bureaus blijkt er veel mis te zijn. De gebruikscontracten zitten zo in elkaar dat de tijdelijke bewoners geheel rechteloos zijn. Natuurlijk moeten ze het pand verlaten als de eigenaar een commerciële gebruiker of koper gevonden heeft. Maar dat wil niet zeggen dat de huurders niet op fatsoenlijke manier behandeld kunnen worden.

Gisteren schreef oud Hoogleraar Hugo Priemus een duidelijk verhaal in het NRC. Leegstandsbeheer is goede zaak, maar behandel de bewoners dan wel fatsoenlijk. Aanvullende regelgeving is noodzakelijk als we dit alternatief van kraken een serieuze kans willen bieden. Priemus stelde voor in de wet een regiem voor tijdelijke huurcontracten te maken.

Voor scherp omlijnde gevallen (moeilijk verkoopbare woningen, slooppanden, specifieke studentenwoningen) en omlijnde kernmerken van bewoners (studenten, tijdelijke werknemers uit het buitenland etc) moet de mogelijkheid komen om contracten voor bepaalde tijd af te sluiten. De SP heeft hier een paar interessante amendementen voor ingediend. Ik ben daar positief over. Ik wil graag de reactie van de initiatiefnemers horen. Want de initiatiefnemers kennende kan ik me niet voorstellen dat ze hun ogen voor deze problematiek willen sluiten.